program

MƏŞQ PROQRAMLARI

Ev şəraitində məşqlər üçün, məşq proqramları

Ev şəraitində məşqlər üçün, məşq proqramları

mesq proqrami evde - evdə idman hərəkətləri - evdə məşq proqramları - evdə idman hərəkətləri

JİM (otjimaniya) PROQRAMI! Həftədə 3 məşq etmək kifayətdir. Yanaşmaların arasında 2-3 dəqiqə fasilə edin.

 

BRUSLARDA JİM (otjimaniya) PROQRAMI!

Günaşırı yerinə yetirilir. Yanaşmaların arasında 2 dəqiqə fasilə edin.

 

TURNİK(DARTINMA) PROQRAMI!

Məşq günlərinin arasında 3 gün fasilə edin və 90 gündən sonra nəticə əldə edin!

 

SUPER EFFEKTLI TURNIK PROQRAMI!

Jim və dartınma proqramı!

Hər məşq 5 yanaşma(podxod) olacaq. Yanaşmaların arasında 2 dəqiqəlik fasilə edin. Həftədə 3-4 məşq bu proqramla məşğul olmaq daha yaxşı nəticələr verər - hər həftə jimin və dartınmanın sayları proqramda yazılıb.

 

Hannibal For King -in məşq proqramı

Hannibal For King - workout məşq sisteminin yaradıcılarından biridir. Bu məşq proqramının müddəti 45 dəqiqədir. Yəni yanaşmaların arasında olan fasilə minimaldır. Beləliklə 11 yanaşmada(podxod) 4 hərəkət yerinə yetirilir.

Bir məşq ərzində 
Jim(otjimaniya - 275 təkrar
Dartınma(düz tutma) - 70 təkrar
Bruslarda jim - 165 təkrar
Dartınma(tərsinə tutma - 70 təkrar yerinə yetirilir. 

Həftədə 3 məşq kifayətdir, əgər yazılan sayda yanaşmaları yerinə yetirə bilmirsizsə, daha az sayda yanaşma yerinə yetirin, əsas odur ki, irəli gedəsiz. 

Oturub-durma(prisedanie) proqramı!

 

Press üçün məşq proqramı

 

 

JIM (otjimaniya) proqramı
 
Bu məşq proqramını tətbiq etməklə, siz SIFIRDAN - YÜZ dəfə jim etmək qabiliyyətini əldə edəcəksiz. Bu proqramın müddəti 12 həftədi.
Proqramın açıqlaması
Birinci rəqəm - yanaşmaların(podxod) sayıdır, ikinci rəqəm isə - yanşmada təkrarların(jim) sayıdır. Yəni, əgər cədvəldə - 2×10 yazılıbdırsa, bu o deməkdir ki, siz həmin gün 2 yanaşma edəcəksiz və hər birində 10 jim.
Sizin gördüyünüz kimi bu proqram yeni başlayanlara uyğun gəlir, yəni cəmi 1 dəfə jim edə bilən insana da yararlıdı.
Əgər siz daha çox sayda jim edə bilirsizsə, sadəcə cədvəldə həmin saya uyğun həftəni tapın və həmin həftədən başlayın, məsələn 20 dəfə edə bilən insan birbaşa 6-cı həftədən proqramın icrasına başlaya bilər.