program

DƏSMALDAN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ ƏLLƏRİN BAŞIN ARXASINDAN DÜZƏLDİLMƏSİ

Təsiri: göstərilən hərəkət üçbaşlı əzələyə onun bütün sahəsi boyu təsir edir. Təsviri: dəsmalı əlinizə alın və partnyorunuza kürəyinizi çevirin. Əllərinizi dirsəkdən bükün, sonra partnyorun müqavimətini dəf etməklə onları tam düz olana qədər açın. Eyni trayektoriya ilə əlləri ilkin vəziyyətə salın. Hərəkəti təkrar edin.