program

TROS TRENAJORUNDA ƏLLƏRİN AÇILMASI

Təsiri: göstərilən hərəkət trisepslərə, xüsusilə də onların xarici başlıqlarına təsir edir. Təsviri: Tros trenajorunun sterjeneni 15-20 sm-lik tutma ilə tutun, ayaqlar çiyin enliliyindədir, dirsəklər qatlanıb və bədənə sıxılıb. Dirsəkləri hərəkətsiz saxlamaqla əlləri tam düzələnə kimi açın. Eyni trayektoriya ilə ilkin vəziyyətə qayıdın. Bədənlə özünüzə kömək etməmək üçün onu düz tutmağa çalışın. Variantlar: göstərilən hərəkət müxtəlif tutma darlığı, əks tutma, müxtəlif növ əyilmiş dəstəklərlə “arm blaster”lə (şəkildə olduğu kimi) də yerinə yetirilir, bu dirsəkləri hərəkətsiz saxlamağa imkan verir. Qısa amplitudalarla və trenajora müxtəlif növ yanaşmalarla (yaxın, uzaq) yerinə yetirilir.