program

AYAQÜSTÜ VƏZİYYƏTDƏ TƏK ƏLİN AÇILMAS

Təsiri: göstərilən hərəkət üçbaşlı əzələyə onun bütün sahəsi boyunca təsir edir. Təsviri: ilkin vəziyyət – ayaqüstə, qantel baş üzərinə qaldırılmış əldə, sərbəst əllə dayaqdan tutulur. Bu vəziyyətdən dirsəyi tərpətməyərək qanteli başın arxasına salın. Eyni traektoriya ilə ilkin vəziyyətə qayıdın. Yanaşmanı digər əllə də təkrar edin.