program

SKAMYADA UZANARAQ HƏR İKİ ƏLİN AÇILMASI

Təsiri: göstərilən hərəkət trisepslərin xarici başlıqlarına təsir edir. Təsviri: ilkin vəziyyət – skamyada uzanın, qantellər başınızın üzərində qaldırılıb, ovuclar bir-birinə doğru çevrilib, əllər biri-birinə paraleldir. Bu vəziyyətdən dirsəkləri hərəkətsiz saxlamaqla qantelləri aşağı salın. Eyni trayektoriya ilə ilkin vəziyyətə qayıdın.