program

ENSİZ TUTMA İLƏ JİM

Təsiri: bu hərəkət eyni dərəcədə trisepslərə, sinə əzələlərinə və deltaşəkilli əzələlərə təsir edir. Təsviri: ilkin vəziyyət – skamyada uzanaraq qrifi yuxarıdan 15-20 sm məsafədə tutun. Ştanqı dirəkdən götürün və əllərinizi elə düzəldin ki, çiyin oynaqları qrifin altına düşsün. Aramla ştanqı elə endirin ki, qrif sinənin üst tərəfinə toxunsun. Dirsəklər aşağı nöqtədə bədənə qarşı 45C0 bucaq altında olmalıdır. Variant: bu hərəkət müxtəlif enli tutmalarla və maili skamyada yerinə yetirilir.