program

“BATTERFLAY” TRENAJORUNDA ƏLLƏRİN BİRLƏŞDİRİLMƏSİ

Təsiri: Bu hərəkət sinə əzələlərinin təcridinə yönəlib. Onun köməyi ilə cizgilərin aydınlaşması və sinə əzələlərinin zolaqlılığına nail olunur. Təsviri: Trenajorun oturacağını elə bir hündürlüyə qaldırın ki, ciyin sümükləri tam üfüqü vəziyyətdə olsun. Dirsəkləri mümkün qədər geriyə cəkin, sonra isə asta-asta, sinənin tam mərkəzində, dəstəklər bir-birinə toxunana kimi əlləri birləşdirin. Saniyəlik dayanın, əzələləri əlavə olaraq daraldın, sonra hərəkəti təkrar edin.Variant: Oturacağın hündürlüyünü dəyişməklə əzələlərə yeni, qeyri-adi ağırlıqların verilməsinə nail olmaq olar.