program

UZANARAQ ENSİZ TUTMA İLƏ JİM

Təsirləri: Uzanaraq ensiz tutma ilə jim yükü trisepslər, sinə və deltaşəkilli əzələlər arasında bərabər bölür. Təsviri: Əlləri yuxarı qaldırın. Bu vəziyyətdə qrifin ciyin oynaqlarının səviyyəsində olmalıdır. Bu vəziyyətdən ştanqı qrifin sinənin yuxarı hissəsinə toxunmasına qədər endirin. Dirsəklər kənara cıxmış olmalıdı və bədənlə təxminən 45 dərəcəlik bucaq təşkil etməlidir. Variantlar: Tutmanın enini və skamyanın mailliyini dəyişməyə cəhd edin.