program

PRESSİ SIXMAQ

Təsiri: göstərilən hərəkət ən effektivdir, o, pressin bütün əzələlərinə təsir edir. Təsviri: ilkin vəziyyət – yüksək quraşdırılmış asılı blokun qarşısında diz üstə oturun. Dəstəkdən elə tutun ki, ovuclar özünüzə tərəf çevrilmiş olsun, dirsəkləri 90C0 bucaq altında qatlayın, blok dartılı vəziyyətdə olmalıdır. Bu vəziyyətdən kürəyi əyməklə bloku aşağı çəkin. Aramla çiyini düzəltməklə ilkin vəziyyətə qayıdın. Variantlar: Hərəkət amplitudasını artırmaq üçün hərəkət altlıq üzərində yerinə yetirilir. Həmçinin ovuclar özünüzə tərəf çevrilmiş olmalıdır, belə olan halda təsir pressə deyil, trisepslərə istiqamətlənir.