program

PRESSİ QICAMAQ

Təsiri: göstərilən hərəkət pressin aşağı və yuxarı hissələrinə təsir edir. Təsviri: ilkin vəziyyət – döşəmədə kürəyi üstə uzanın. Ayaqlarınızı qaldırın və onları skamyaya və ya başqa istədiyiniz nəyə isə söykəyin, əllər başın arxasında açarlanır. Bu vəziyyətdən başı və çiyinləri dizə doğru qaldırın, eyni vaxtda çanağı da qaldırın. Aramla ilkin vəziyyətə qayıdın. Variant: döşəmə üzərində uzanıb ayaqlarınızı maili olaraq qaldırın. Bu vəziyyətdən bədəni qaldırın və uzadılmış əllərinizlə ayaq barmaqlarına toxunun. Ilkin vəziyyətə qayıdın və hərəkəti təkrar edin.