program

QARININ ÇƏKİLMƏSİ

Təsiri: göstərilən hərəkət arxa hissənin azalmasına istiqamətləndirilib. Qarın boşluğunda boşalma yaratmaq və saxlamaq qabiliyyəti hesabına qarını içəri çəkmək və belə vəziyyətdə saxlamaq. Lakin bu qabiliyyətə sahib olmaq üçün praktika tələb edilir. Təsviri: Birinci mərhələ: ilkin vəziyyət - əllər və diz üstə durmaq. Nəfəsi buraxın və mümkün olan maksimuma qədər qarını sıxın. Bu vəziyyətdə 20-30 saniyə qaldıqdan sonra bir neçə saniyəlik sərbəst olun və hərəkəti 2-3 dəfə təkrar edin. Ikinci mərhələ: ilkin vəziyyət – dizüstə durun, korpus düz, əllər dizin üstündə. Bu vəziyyətdə qarını çəkin və mümkün olan qədər çox saxlayın.