program

SKAMYADA UZANARAQ AYAQLARIN QALDIRILMASI

Təsiri: Hərəkət əsasən qarın əzələlərinin aşağı hissəsinə təsir edir. Təsviri: ilkin vəziyyət – skamyada elə uzanmaq lazımdır ki, ayaqlar skamyanın kənarında aşağı sallansın. Əlinizi skamyadan tutun, ayaqlarınızı vertikal vəziyyətə qədər yuxarı qaldırın. İlkin vəziyyətə qayıdın.