program

MAİLİ SKAMYADA AYAQLARIN QALDIRILMASI

Təsiri: Hərəkət qarın əzələlərinin yuxarı hissəsinə təsir edir. Təsviri: maili skamyaya uzanın, belinizi skamyaya sıxın, qatladılmış ayaqları gövdəyə 900bucaq altında qaldırın. Ayaqları aşağıya sonuna qədər salmaq lazım deyil (hərəkətlər qısadır), hərəkətlər fasiləsizdir.