program

QAKK-TRENAJORDA OTURMA

Təsiri: göstərilən hərəkət aşağı amplitud sahəsində yerinə yetirilən zaman əzələlərə relyef verir. Təsviri: ilkin vəziyyət – trenajorun platformasında durun, dabanlar 45C0 bucaq altında ayrılıb, əlinizlə trenajorun qrifindən yuxarıdan tutun, kürək oturacağa söykənilir. Bu vəziyyətdən ayaqları düzəldin və maksimum aşağı oturun, ayaqlarınızı düzəltməklə ilkin vəziyyətə qayıdın. Variant: dabanların qoyuluşunu dəyişin.