program

AYAQLARIN TRENAJORDA DÜZƏLDİLMƏSİ

Təsiri: göstərilən hərəkət ombaların qabaq təbəqəsinə təcridedici təsir göstərir. Təsviri: İlkin vəziyyət – trenajorda uzanın, dabanları valikin arxasına keçirin. Bu vəziyyətdən ayaqları dizdən qatlayın. Ayaqları ilkin vəziyyətə qaytarın.