program

AYAQLARLA JİM

Təsiri: jim üçün olan trenajorun sayəsində ayaqlarla ağır çəkili hərəkətlər etmək və kürəyin aşağı hissəsini yükləməmək olar. Təsviri: ilkin vəziyyət – ayaqlarla jim etmək üçün olan tenajorda uzanın. Dabanınızı yük olan platformaya dayayın. Bu vəziyyətdən platformanı yuxarı qaldırın, sonra aşağı salın. Diz oynaqlarını zədələməmək üçün hərəkəti fasiləsiz edin. Dabanın müxtəlif vəziyyətdə olmasından istifadə etmək olar.