program

45 DERECE BUCAQ ALTINDA TRENAJORDA AYAQLARLA JİM

Təsiri: müxtəlif quruluşlu trenajorlarda ayaqlarla jim edərkən əsas təsir kvadrisepslərə, ikinci dərəcəli isə qasıq əzələlərinə gedir. Təsviri: ilkin vəziyyət, ayaq jimi üçün olan trenajorda uzanın. Dabanınızı yük olan platformaya dayayın. Bu vəziyyətdən platformanı yuxarı qaldırın, sonra aşağı salın. Diz oynaqlarını zədələməmək üçün hərəkəti fasiləsiz edin. Dabanın müxtəlif vəziyyətdə olmasından istifadə etmək olar.