program

ÇİYİNDƏ ŞTANQ OLMAQLA SIÇRAYIŞ

Təsiri: göstərilən hərəkət ombanın dördbaşlı əzələlərinə, xüsusilə də onun xarici sahəsinə təsir edir. Təsviri: orta çəkili ştanqı çiyinə qoyun, bir ayaqla irəli geniş addım atın, digər ayaqla isə diziüstə oturun. Eyni traektoriya ilə ilkin vəziyyətə qayıdın və analoji hərəkəti digər ayaqla yerinə yetirin.