program

PİLLƏKƏNƏ QALXMA

Təsiri: göstərilən hərəkət ombaların dördbaşlı əzələlərinə təsir edir. Təsviri: az çəkili olan ştanqı çiyinə qoyun və sıra ilə hər bir ayaqla skamyaya və ya başqa bir əşyaya qalxın.