program

DÜZ AYAQLAR ÜSTƏ YERDƏN QALDIRMA (TYAQA, DEADLİFT)

Təsiri: hərəkət kürəyin aşağı hissəsinə təsir edir və bükücü omba əzələlərinin (qasıq əzələlərinin) işləməsını təmin edir. Təsviri: ştanqın qrifini yuxarıdan tutun və başı kürəklə eyni xəttdə saxlamaqla tam olaraq düzəlin. İrəli elə əyilin ki, aşağı nöqtədə kürək döşəməyə paralel olsun. Aramla ilkin vəziyyətə qayıdın. Bütün hərəkət boyu ayaqlar qatlanmamalıdır.