program

QANTELLƏRLƏ ŞRAQİLƏR

Təsiri: Hərəkət trapesiya əzələləri inkişaf etdirir. Ağır qantellərin köməyi ilə yerinə yetirilir. Təsviri: Düz duraraq qantelləri aşağı salınmış əllərdə tutun. Ciyinləri mümkün qədər yuxarı qaldırın, yuxarı nöqtədə dayanın, sonra aramla aləti ilkin vəziyyətə geri qaytarın.