program

ŞTANQLA ŞRAQİLƏR

Təsiri: Hərəkət trapesiya əzələləri inkişaf etdirir.Təsviri: Ştanqı yuxarıdan tutma ilə tutun. Ciyinləri mümkün olan qədər qaldırın, ən yuxarı nöqtədə dayanın və sonra asta endirin.Variant: hərəkəti trenajorda etmək olar.