program

HİPEREKSTENZİYALAR

Təsiri: Kürəyin aşağı əzələlərini inkişaf etdirir. Təsviri: Xüsusi olaraq hiperekstenziya ücün olan skamyaya və ya istənilən, kifayət qədər hündür dayağı olan skamyaya üzü üstə uzanın. Ayaqlarınızı bərkidin və ya yoldaşınızın köməyindən istifadə edin. Əllərinizi sinənizdə carpazlayın və ya başınızın arxasında “qıfıl” şəklində saxlayın. Bədəni aşağı buraxın, sonra isə başın quşaqdan bir az yuxarıda olması vəziyyətinə qədər düzəldin. Hərəkəti əlavə cəki ilə də yerinə yetirmək olar. Variant: Ağırlığı artıqmaq ücün hərəkəti üfüqi dayaq üzərində yerinə yetirirlər.