program

T-QRİFLİ ŞTANQIN DARTILMASI

Təsiri: Hərəkət əsasən enli əzələləri  səmərəli yükləmə kömək edir. Təsviri: Dayağa durun, azca ayaqdan dizi qatlayın, əyilin və T-ştanqın dəstəyindən tutun. Bu vəziyyətdən ciyinləri geri cəkin (gövdənin əyilməsi təxminən 45 dərəcə təşkil edir) və sinəyə toxunana kimi qaldırın. Asta-asta acılmış əllərlə aşağı endirin, lakin dayağın üzərinə qoymayın. Hərəkəti təkrar edin. Fikir verin ki, kürək düz qalsın. Kürəyi əymək olmaz, cünki bu zədəyə səbəb ola bilər. Variant: Dartma trenajorda yerinə yetirilir. Bu variant daha məqsədəuyğundur, belə ki, trenajorun sinəyə söykənərək hərəkət amplitudasını qısaldan və hərəkəti yerinə yetirməyə mane olan diskləri yoxdur.