program

BLOKUN TƏK ƏLLƏ DARTILMASI

Təsiri: Hərəkət enli kürək əzələlərinin aşağı hissəsinə təsir edir. Həmcinin, bisepslər, deltaşəkillilərin arxa baş hissəsi və bazu önü əzələlər də ağırlıq alırlar. Təsviri: Bir əlinizlə trenajorun dəstəyin tutun və geri cəkilin ki, ağırlıq qalxsın. Dayanıqlı vəziyyət alın. Tam olaraq əlləri uzadın. Bu vaxt ovuclar üzüaşağı olmalıdır. Gövdəni əyin və bloku belə doğru cəkin, eyni zamanda ovucları biləkdən üzüyuxarı cevirin. Dirsəyi mümkün qədər geriyə cəkin və başlanğıc vəziyyətinə qayıdın. Hərəkəti təkrar edin. Yanaşmanı digər əllə də yerinə yetirin.