program

BLOKUN BELƏ DOĞRU DARTILMASI

Təsiri: Hərəkətdən kürəyin orta hissəsinin inkişafı ücün istifadə edilir. Həmcinin bisepsləri, kürəyin uzun əzələlərini, enli əzələləri də işə cəlb edir. Trenajorda yerinə yetirilir. Təsviri: Dəstəkdən tutun və ayağınızı ayaqlığa söykəyərək oturun, azca ayaqları dizdən qatlayın. Bu vəziyyətdən dəstəyi özünüzə doğru cəkin və onu qarın əzələlərinə toxunun. Hərəkəti yerinə yetirən zaman belinizi əyərək kürəklərinizin(lopatki) toxunmasına calışın. İkili dəstəklərdən istifadə etməklə kürək əzələlərinə daha cox ağırlıq düşməsinə nail olmaq olar, belə ki, bu dirsəkləri daha cox geri cəkməyə imkan verir.