program

BLOKUN SİNƏYƏ DOĞRU DARTILMASI

Təsiri: Hərəkətdən kürəyin orta hissəsinin inkişafı ücün istifadə edilir. Həmcinin, bisepslər də, kürəyin uzun əzələləri də enli əzələlər də işə cəlb edilir. Trenajorda yerinə yetirilir. Təsviri: Dəstəkdən və ya mildən tutun və bloku özünüzə doğru cəkin və başlanğıc vəziyyətinə qayıdın. Dartmanı yerinə yetirib sinəyə toxunan zaman calışın ki, geriyə doğru cəkilməyəsiniz ki, kürəyin aşaı hissəsinin əzələləri qoşulmasın.Diqqəti enli əzələlərdə cəmləşdirin.Variantlar: Müxtəliflik ücün hərəkəti aşağıdan tutma, enli (paralel dəstəklərin bərkidilidiyi millərin köməyi ilə) və dar (L-şəkilli dəstəyin köməyi ilə) tutma ilə yerinə yetirmək olar.