program

YERDƏN QALDIRMA(STANOVAYA TYAQA)

Təsirləri: Bu baza hərəkəti, bütün digər hərəkətlərdən fərqli olaraq daha cox əzələləri hərəkət etdirir: kürəyin aşağı və yuxarı hissələrinin əzələləri, trapesiya görünüşlü və sağrı əzələləri, ayaq əzələləri.Təsviri: Döşəmə üzərində olan ştanqın önündə dayanın. Ayaqlarınızı ciyinlərin enində saxlayın. Ayaqları dizdən qatlayın, əyilin və ştanqı yuxarıdan, ciyinlərin enində tutun (“müxtəlif tutma” adlanan, bir ovucun qrifi yuxarıdan, digərinin aşağıdan tutması növündəndən də istifadə etmək olar). Kürəyi ideal düz tutub ciyinləri geri verib sinəni önə qabartmaqla, şaquli vəziyyətə qədər düzəlin.