program

ÇİYİN

SKAMYADA UZANARAQ ƏLLƏRİN KƏNARDAN QALDIRILMASI

Təsiri: əsas təsir deltaşəkilli əzələlərin orta dəstəsinə gedir. Aşağı çəki ilə yerinə yetirlir. Təsviri: ilkin vəziyyət – yanı üstə skamyada uzanaraq. Qantel aşağı salınmış əldə. Qanteli yuxarı elə qaldırın ki, o, çiynin üzərində olsun, tələsmədən ilkin vəziyyətə qayıdın. Eyni hərəkəti digər əllə də etməyi yaddan çıxarmayın. Variantlar: ilkin vəziyyətdə qantel kürəyin arxasında olan aşağı salınan əldə.