program

ÇİYİN

QANTELLƏRLƏ ƏLLƏRİN NÖVBƏLİ ŞƏKİLDƏ QALDIRILMASI

Təsiri: əsas təsir deltaşəkilli əzələlərin qabaq dəstəsinə gedir. Oturaq və ayaqüstü vəziyyətdə yerinə yetirilir. Təsviri: Oturaraq və ya ayaqüstə, qantellər aşağı salınmış əllərdə, ombaların qarşısında. Qantellərdən birini gözləriniz səviyyəsinə qədər qaldırın. Qanteli ilkin vəziyyətə qaytarın, eyni zamanda ikinci qanteli qaldırın. Qantellər kənara getməməli, üzün qarşısında hərəkət etməlidirlər. Variantlar: bu hərəkət hər iki əllə ştanqla və qantellərlə eyni zamanda yerinə yetirilir.