program

ÇİYİN

ARNOLD JİMİ

Təsiri: əsas təsir deltaşəkilli əzələlərə, ikinci dərəcəli təsir trisepslərə yönəlir. Hərəkət ayaqüstü və oturaq vəziyyətdə yerinə yetirilir. Təsviri: ayaqüstə və ya oturaraq, qantellər əllərdə aşağı salınıb. Qantelləri çiyinlərə qaldırın, ovuclar özünüzə doğru və qantelləri, tam axıra qədər olmadan başınız üzərinə qaldırın, həmin vaxt biləkləri özünüzdən kənara çevirin. Yuxarı nöqtədə dayanın. Sonra əks tərəfə hərəkət etməklə qanteli aşağı salın, ovuclarınızı da fırladın.