program

OTURMUŞ VƏZİYYƏTDƏ KONSENTRASİYALI BÜKÜLMƏ

Təsiri: Bu hərəkət əl , həmçinin bisepslərə təsir etməklə onlara “pikşəkilli” görkəm verir. Təsviri: skamyanın kənarına əyləşin. Qanteli əlinizə alın, onu aşağı salın və əlinizin arxa tərəfini belinizə söykəyin. Əlinizi dirsəkdən bükməklə qanteli çiyninizə qaldırın, eyni zamanda biləyinizi kənara çevirin. Bu vəziyyətdə bir saniyə qalın, sonra aramla ilkin vəziyyətə geri qayıdın. Hərəkəti təkrar edin. Digər əlinizlə də eyni yanaşmanı təkrarlayın.