program

“ARM BLASTER”DƏN İSTİFADƏ ETMƏKLƏ QOLLARIN NÖVBƏLİ ŞƏKİLDƏ QANTELLƏ BÜKÜLMƏSİ

Təsiri: Bu izolə edici hərəkət bisepslərə, xüsusilə də onların bazu önü hissəsinə birləşən aşağı hissəsinə təsir edir. Yerinə yetirilərkən “arm blaster”dən istifadə edilir ki, eyni effekti “skott skamyasi”nda da əldə etmək olar. Təsviri: Düz durun, qantellər aşağı salınmış əllərdə. Korpusu düz saxlamaqla qantel olan əlin birin çiyinə qaldırın. Aramla, çəkini müşayiət etməklə mərmini ilkin vəziyyətə geri qaytarın. Hərəkəti digər əllə də təkrar edin.