program

“ÇƏKİC” (MOLOTOK) AYAQÜSTƏ

Təsiri: Hərəkət bisepslərə və bazu önünə təsir edir. Təsviri: Hərəkət qolların skamyada oturaraq bükülməsi zamanı olduğu kimi yerinə yetirilir, fərq ondan ibarətdir ki, bütün hərəkət boyu ovuclar bir-birinə doğru çevrilmiş olaraq qalır.