program

ŞTANQI ƏKS TUTMA İLƏ QOLLARIN BÜKÜLMƏSİ

Təsiri: Hərəkət zamanı ağırlıq bisepslər, çiyin və bazu-mil əzələləri arasında paylanır Təsviri: Qrifi çiyinlərin enində yuxarıdan tutun. Yavaş-yavaş ştanqı çiyinə qaldırın, eyni qayda ilə də aşağı, ilkin vəziyyətə salın. Çalışın ki, hərəkət zamanı bədənin yellənməsinə imkan verməyəsiniz. Variantlar: Hərəkəti “skott skamyasında” yerinə yetirin. Həmçinin müxtəlif tutmaları da sınaqdan keçirin.