program

SKOTT SKAMYA”SINDA QRİFİ ƏYİLMİŞ ŞTANQLA QOLLARIN BÜKÜLMƏSİ

 Təsiri: Əvvəlki hərəkətdə olduğu kimi bu hərəkət də bisepslərin alt və üst sahələrinə təsir göstərməklə, onların qalınlaşması və həcminin artmasına xidmət edir. Təsviri: “Skott skamyası”nda yerinizi alın, ştanqın qrifini aşağı tərəfdən tutmaqla onu yuxarı qaldırın. Bu vəziyyətdə əzələləri əlavə olaraq daraldın, sonra yavaş-yavaş, çəkini nəzarətdə saxlamaqla əllərinizi ilkin vəziyyətə geri qaytarın. Bütün hərəkət boyu bədəni düz saxlamaq lazımdı.