program

“ÇƏKİC” (MOLOT) OTURAQ VƏZİYYƏTDƏ

Təsiri: göstərilən hərəkət bisepslərə və bazu önünə təsir edir. Təsviri: hərəkət, qolların qantellərlə bükülməsində olduğu kimi, skamyada oturmaqla yerinə yetirilir, fərq ondadır ki, bütün hərəkət boyu ovuclar bir-birinə tərəf çevrilmiş olur.